Infoline +421 948 212 185 | office@cejs.eu

Odpadové hospodárstvo

Jednou zo základných úloh prevádzkovej správy nehnuteľnosti je zaistenie odpadového hospodárstva.

Triedením spotrebných materiálov do špeciálnych kontajnerov je dôkazom racionality a zodpovednosti každej spoločnosti.

Služba odpadového hospodárstva zaistí priebežne nerušenú činnosť a vaši pracovníci sa nebudú musieť venovať aktivitám, akými sú: dodanie zásobníkov a kontajnerov, triedenie odpadu,
vyprázdňovanie košov, odvoz odpadu do úložiska odpadu, prevoz odpadu v rámci objektu alebo obsluha lisu.

Navyše vykonávame aj kontrolu triedenia odpadu, a ak je to nutné, triedime správnym spôsobom netriedený alebo zle triedený odpad. Ponúkame možnosť zníženia nákladov spoločnosti, ktorej odpad je recyklovateľný. V záujme životného prostredia ponúkame nákup druhotných surovín.

Staráme sa o služby v oblasti nakladania s odpadmi

Vykonávame vyprázdňovanie zberných kontajnerov s nasledujúcimi materiálmi: suchý zmiešaný odpad, kartóny, fólie, kuchynský odpad, drevené palety. Kontajnery sú priebežne vyprázdňované a nahrádzané prázdnymi, a je teda zabezpečený nerušený priebeh prác.

Komplexne sa zaoberáme záujmami zákazníkov, a okrem iného ponúkame spoločnostiam aj jednotlivcov prenájom kontajnerov. Disponujeme kontajnermi na všetky typy odpadov -komunálny, priemyselný aj zmiešaný. Máme odpadkové nádoby s rôznymi kapacitami od 350 l do 1100 l. Ponuku prispôsobujeme individuálnym požiadavkám zákazníkov, rovnako ako druhu a závažnosti odpadu. Nami ponúkané kontajnery sú špecifické svojimi bezpečnostnými a estetickými vlastnosťami.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close