Infolinka +420 770 199 950 | office@cejs.eu
  • Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Polski
  • Slovenčina
Waste

Odpadové hospodárstvo

Jednou zo základných úloh prevádzkovej správy nehnuteľnosti je zaistenie odpadového hospodárstva.

Triedením spotrebných materiálov do špeciálnych kontajnerov je dôkazom racionality a zodpovednosti každej spoločnosti.

Služba odpadového hospodárstva zaistí priebežne nerušenú činnosť a vaši pracovníci sa nebudú musieť venovať aktivitám, akými sú: dodanie zásobníkov a kontajnerov, triedenie odpadu, vyprázdňovanie košov, odvoz odpadu do úložiska odpadu, prevoz odpadu v rámci objektu alebo obsluha lisu.

Navyše vykonávame aj kontrolu triedenia odpadu, a ak je to nutné, triedime správnym spôsobom netriedený alebo zle triedený odpad. Ponúkame možnosť zníženia nákladov spoločnosti, ktorej odpad je recyklovateľný. V záujme životného prostredia ponúkame nákup druhotných surovín.

Cejs.eu
 

Staráme sa o služby v oblasti nakladania s odpadmi

Vykonávame vyprázdňovanie zberných kontajnerov s nasledujúcimi materiálmi: suchý zmiešaný odpad, kartóny, fólie, kuchynský odpad, drevené palety. Kontajnery sú priebežne vyprázdňované a nahrádzané prázdnymi, a je teda zabezpečený nerušený priebeh prác.

Komplexne sa zaoberáme záujmami zákazníkov, a okrem iného ponúkame spoločnostiam aj jednotlivcov prenájom kontajnerov. Disponujeme kontajnermi na všetky typy odpadov -komunálny, priemyselný aj zmiešaný. Máme odpadkové nádoby s rôznymi kapacitami od 350 l do 1100 l. Ponuku prispôsobujeme individuálnym požiadavkám zákazníkov, rovnako ako druhu a závažnosti odpadu. Nami ponúkané kontajnery sú špecifické svojimi bezpečnostnými a estetickými vlastnosťami.