Infolinka +420 770 199 950 | office@cejs.eu
 • Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Polski
 • Slovenčina
Security

Ochrana a stráženie objektov

Ochrana majetku nehnuteľného (budovy a pozemky) aj hnuteľného (stacionárny aj mobilný) je významnou súčasťou každej podnikateľskej činnosti alebo činnosti verejnej správy.

S veľkosťou každého takéhoto subjektu rastie aj miera najrôznejších rizík. Nezaoberanie sa týmito rizikami môže mať negatívny vplyv na výsledky jeho činnosti a tým aj na jeho vnímanie obchodnými partnermi alebo verejnosťou.

Pre každú činnosť môžete mať samostatného dodávateľa s násobným počtom zmlúv alebo využijete služby jedného spoločného partnera s presne definovanou personálnou štruktúrou s určenými úlohami a zodpovednosťou.

Cejs.eu
 

Bezpečnostná služba zahŕňa:

Fyzickú ochranu majetku

Ochrana samostatných objektov alebo celých areálov (priemyselné, administratívne), zaistenie osobnej i nákladovej vrátnice (kontrola a evidencia vozidiel a osôb)

 • správa kľúčového hospodárstva, telefónnej ústredne aj ohlasovne požiarov
 • kamerové systémy
 • individuálne inštalácie EZS a iných systémov
 • recepčná služba
 • dochádzkový systém
 • obsluha kotlov

Audit (poradenstvo)

 • audit bezpečnostných rizík
 • audit požiarnej ochrany a bezpečnosti práce