Infolinka +420 770 199 950 | office@cejs.eu
  • Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Polski
  • Slovenčina
Greenery

Údržba zelene

Údržba vonkajšej a vnútornej zelene

Zabezpečujeme pravidelnú aj jednorazovú údržbu exteriérovej a interiérovej zelene na základe našich dlhodobých skúseností od spracovania projektovej dokumentácie cez realizáciu projektu, až po profesionálnu odbornú starostlivosť.

Služba obsahuje kompletný servis exteriérovej a interiérovej zelene, odborný dohľad jej sezónnej údržby a ošetrovania, kosenie trávy podľa potreby, údržbu trávnikových plôch a kvetín, vrátane likvidácie vzniknutého bioodpadu.

Cejs.eu
 

Neoddeliteľnou súčasťou služieb v oblasti zelene je aj pravidelné alebo jednorazové polievanie, hnojenie a ďalšia odborná pravidelná starostlivosť o rastliny.

Ďalej ponúkame:

  • novú výsadbu a zrezávanie okrasných drevín, stromov, rizikový výrub alebo frézovanie pňov
  • doplnkový predaj a dodanie rastlín, výsadbu okrasných drevín
  • odstránenie náletovej dreviny, odvoz a likvidáciu odpadu vzniknutého pri tejto činnosti

Údržba vonkajšej a vnútornej zelene

Zabezpečujeme pravidelnú aj jednorazovú údržbu exteriérovej a interiérovej zelene na základe našich dlhodobých skúseností od spracovania projektovej dokumentácie cez realizáciu projektu, až po profesionálnu odbornú starostlivosť.

Služba obsahuje kompletný servis exteriérovej a interiérovej zelene, odborný dohľad jej sezónnej údržby a ošetrovania, kosenie trávy podľa potreby, údržbu trávnikových plôch a kvetín, vrátane likvidácie vzniknutého bioodpadu.