Infolinka +420 770 199 950 | office@cejs.eu
  • Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Polski
  • Slovenčina
Responsibility

Spoločenská zodpovednosť

Zameriavame sa na podporu oblastí, v ktorých dlhodobo pôsobíme

Cejs

Nadácia

SRDCIA PRE DETI

Cejs

Podpora miestneho

HASIČSKÉHO ZBORU

Cejs

Podpora miestnych

ŠPORTOVÝCH TÍMOV

UDRŽATEĽNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Usilujeme sa o to, aby bol vplyv našej činnosti na ľudí a planétu čo najpozitívnejší. <br>Preto sa snažíme venovať všetko naše úsilie veciam, ktoré majú zmysel a prinášajú želaný účinok.