Infolinka +420 770 199 950 | office@cejs.eu
 • Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Polski
 • Slovenčina
Security

Usługi ochrony

Ochrona nieruchomości (budynki i grunty) oraz ruchomości (stacjonarnych i przenośnych) jest ważną częścią każdej działalności gospodarczej lub działalności publicznej.

Wraz ze zwiększającym się rozmiarem każdego takiego podmiotu zwiększa się również zakres ryzyka. Brak środków zaradczych może mieć negatywny wpływ na wyniki działalności, a tym samym na jej postrzeganie przez partnerów biznesowych lub społeczeństwo.

Do każdego sektora związanego z działalnością biznesową można mieć oddzielnego kontrahenta z wieloma umowami albo można skorzystać z usług jednego partnera o dobrze zdefiniowanej strukturze pracowniczej, w której każdy pracownik ma określone zadania i obowiązki.

Cejs.eu
 

Usługa ochrony obejmuje:

Fizyczną ochronę majątku

Ochrona pojedynczych budynków lub całych obszarów (przemysłowych, administracyjnych) zabezpieczenie stróżówek dla pojazdów osobowych oraz transportowych (kontrola i rejestracja pojazdów i osób)

 • Gospodarka kluczami w obiekcie, centrala telefoniczna i raportowanie o pożarze
 • Systemy CCTV
 • Indywidualna instalacja elektronicznego systemu bezpieczeństwa i innych systemów
 • Obsługa recepcji
 • System obecności
 • Obsługa kotła

Audyt (doradztwo)

 • Audyt ryzyka bezpieczeństwa
 • Audyt przeciwpożarowy i bezpieczeństwa