Infolinka +420 770 199 950 | office@cejs.eu
  • Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Polski
  • Slovenčina
Waste

Odpadové hospodářství

Jedním ze základních úkolů provozní správy nemovitosti je zajištění nakládání s odpady.

Tříděním spotřebního materiálu do speciálních kontejnerů je důkazem racionality a odpovědnosti každé společnosti.

Služba nakládání s odpady zajistí průběžně nerušenou činnost a vaši pracovníci se nebudou muset věnovat aktivitám jako jsou: dodání zásobníků a kontajnerů, třídění odpadu, vyprazdňování košů, převoz odpadu do úložiště odpadu, převoz odpadu v rámci objektu nebo obsluhování lisu.

Navíc provádíme kontrolu jakosti třídění odpadu, a pokud je to nutné, třídíme správným způsobem netříděný odpad nebo špatně tříděný odpad.

Nabízíme možnost snížení nákladů společností, jejichž odpad je recyklovatelný. V zájmu životního prostředí nabízíme nákup druhotných surovin.

Cejs.eu
 

Staráme se o služby v oblasti nakládání s odpady

Provádíme vyprazdňování sběrných kontejnerů s následujícími materiály: suchý směsný odpad, kartony, folie, kuchyňský odpad, dřevěné palety a kontejnery jsou průběžně vyprazdňovány a nahrazovány prázdnými, je tak zajištěn nerušený průběh prací.

Komplexně se zajímáme zájmy zákazníků, a mimo jiné nabízíme koncernům i jednotlivcům pronájem kontejnerů. Disponujeme kontejnery pro všechny typy odpadů: komunální, průmyslové a smíšené. Máme odpadové nádoby o různých kapacitách od 350 l do 1100 l. Nabídku přizpůsobujeme individuálním požadavkům zákazníků, stejně jako druhu a závažnosti odpadu. Námi nabízené kontejnery se vyznačují bezpečnostními a estetickými parametry.