Infolinka +420 770 199 950 | office@cejs.eu
  • Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Polski
  • Slovenčina
Greenery

Údržba zeleně

Údržba venkovní a vnitřní zeleně

Zajišťujeme pravidelnou a jednorázovou údržbu venkovní a interiérové zeleně na základě našich dlouhodobých zkušeností od zpracování projektové dokumentace, přes realizaci projektu až po profesionální odbornou péči

Služba obsahuje kompletní servis exteriérové a interiérové zeleně, odborný dohled její sezonní údržbu a ošetření, sekání trávy dle potřeby, údržbu trávníkových ploch a květeny, včetně likvidace vzniklých bioodpadů.

Cejs.eu
 

Neoddělitelnou součástí služeb zeleně je i pravidelná nebo jednorázová její zálivka, hnojení a další odborná pravidelná péče o rostliny.

Dále nabízíme:

  • novou výsadbu a prořezávání okrasných dřevin, stromů, rizikové kácení nebo frézování pařezů
  • doplňkový prodej a dodání rostlin, výsadbu okrasných dřevin
  • odstranění náletové dřeviny, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého touto činností

Připravíme projekty zahrad, parkových a firemních ploch a ploch veřejné zeleně

Pěkný vzhled exteriérů – parků, zahrad i veřejných prostranství je velmi důležitý pro váš pocit navozující pohodu, klid a soukromí. Cítit se dobře v parku či zahradě je stejně důležité, jako cítit se skvěle doma nebo ve firmě. Svěřte svůj pozemek odborníkům, kteří se o něj postarají od A do Z.

Projekt je tím správným začátkem, díky kterému bude i následná péče o venkovní plochy systematická a bezproblémová.

Naším cílem je zajistit harmonický vzhled parků, zahrad a veřejných prostranství tak, aby navozoval pohodu i soukromí.