Infoline +421 948 212 185 | office@cejs.eu

Údržba zelene

Údržba vonkajšej a vnútornej zelene

Zabezpečujeme pravidelnú aj jednorazovú údržbu exteriérovej a interiérovej zelene na základe našich dlhodobých skúseností od spracovania projektovej dokumentácie cez realizáciu projektu, až po profesionálnu odbornú starostlivosť.

Služba obsahuje kompletný servis exteriérovej a interiérovej zelene, odborný dohľad jej sezónnej údržby a ošetrovania, kosenie trávy podľa potreby, údržbu trávnikových plôch a kvetín, vrátane likvidácie vzniknutého bioodpadu.

 

Neoddeliteľnou súčasťou služieb v oblasti zelene je aj pravidelné alebo jednorazové polievanie, hnojenie a ďalšia odborná pravidelná starostlivosť o rastliny.

Ďalej ponúkame:

  • novú výsadbu a zrezávanie okrasných drevín, stromov, rizikový výrub alebo frézovanie pňov
  • doplnkový predaj a dodanie rastlín, výsadbu okrasných drevín
  • odstránenie náletovej dreviny, odvoz a likvidáciu odpadu vzniknutého pri tejto činnosti

 

Pripravíme projekty záhrad, parkových a firemných plôch a plôch verejnej zelene.

Pekný vzhľad exteriérov – parkov, záhrad i verejných priestranstiev je veľmi dôležitý, pretože navodzuje pocit pohody, pokoja a súkromia. Cítiť sa dobre v parku či záhrade je rovnako dôležité ako sa cítiť príjemne doma alebo vo firme. Zverte svoj pozemok odborníkom, ktorý sa oň postarajú od A po Z.
Projekt je tým správnym začiatkom, vďaka ktorému bude aj následná starostlivosť o vonkajšie plochy systematická a bezproblémová.

Naším cieľom je zaistiť harmonický vzhľad parkov, záhrad a verejných priestranstiev tak, aby navodzovali pocit pohody a súkromia.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close