Infoline +421 948 212 185 | office@cejs.eu

Ochrana a stráženie objektov

Ochrana majetku nehnuteľného (budovy a pozemky) aj hnuteľného (stacionárny aj mobilný) je významnou súčasťou každej podnikateľskej činnosti alebo činnosti verejnej správy.

S veľkosťou každého takéhoto subjektu rastie aj miera najrôznejších rizík. Nezaoberanie sa týmito rizikami môže mať negatívny vplyv na výsledky jeho činnosti a tým aj na jeho vnímanie obchodnými partnermi alebo verejnosťou.

Pre každú činnosť môžete mať samostatného dodávateľa s násobným počtom zmlúv alebo využijete služby jedného spoločného partnera s presne definovanou personálnou štruktúrou s určenými úlohami a zodpovednosťou.

Bezpečnostná služba zahŕňa:

Fyzickú ochranu majetku

Ochrana samostatných objektov alebo celých areálov (priemyselné, administratívne), zaistenie osobnej i nákladovej vrátnice (kontrola a evidencia vozidiel a osôb)

• správa kľúčového hospodárstva, telefónnej ústredne aj ohlasovne požiarov
• kamerové systémy
• individuálne inštalácie EZS a iných systémov
• recepčná služba
• dochádzkový systém
• obsluha kotlov

Audit (poradenstvo)

• audit bezpečnostných rizík
• audit požiarnej ochrany a bezpečnosti práce

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close