Infoline +421 948 212 185 | office@cejs.eu

Komunálne služby a údržba vonkajších plôch

Správna údržba vonkajšieho priestoru je prvým krokom v budovaní pozitívneho obrazu vašej spoločnosti.

Náš kvalifikovaný personál, vybavený modernými strojmi a profesionálnymi prostriedkami, vám zaistí tú najlepšiu prezentáciu vonkajších plôch.
V rámci služby ponúkame strojové upratovanie, kropenie, splachovanie a čistenie vrátane kombinovaných prác.

Zabezpečíme všetky špecifické požiadavky na komunálne upratovanie

Zaistíme čistenie kanalizačných vpustí na komunikáciách vrátane zabezpečenia zabezpečovacích mreží.
Ručne upraceme alebo vyčistíme všetko, čo je pre stroje nedostupné, odprašníme a zozbierame odpadky alebo odstránime žuvačky.
Postaráme sa o detské ihriská a ich vybavenie.
Sneh odpraceme, odvezieme a zlikvidujeme, navyše posypeme chodníky či komunikácie štrkom alebo soľou.
Zaistíme mechanizovaný zber psích exkrementov, umývanie mestského vybavenia (napríklad košov, lavičiek a pod.).
Ponúkame mimoriadne upratovanie vonkajších plôch vrátane ručného čistenia peších komunikácií a chodníkov.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close